Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

ProComma Academic 2019 pureutuu osallistavaan viestintään

Julkaistu

Mitä on osallistaminen? Millaisia valmiuksia se organisaatioilta edellyttää? Millaista on osallistava viestintä? Miten osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa? Miten osallistumista voi mitata? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan tutkimustiedon valossa kesäkuussa julkaistavassa ProComma Academic -aikakauskirjassa, jonka teemana on osallistava viestintä.

Osallisuus ja osallistaminen ovat ajankohtaisia teemoja monella eri tasolla. Osallisuuden kokemus ja osallistuminen ovat yhteydessä yksilön sitoutumiseen, toimijuuden kokemukseen sekä yhteenkuulumisen tunteeseen. Organisaatioiden näkökulmasta osallistaminen voi edesauttaa sidosryhmien sitoutumista organisaatioon ja tukea sen uudistumista. Osallisuus ja osallistuminen ovat myös toimivan demokratian kulmakiviä.

Osallistaminen viestintänä

Osallisuuden ja osallistumisen tutkimuksessa korostuu viestinnän merkitys. Osallisuuden kokemuksen voidaan nähdä syntyvän viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta ja parhaimmillaan osallistuminen rakentaa luottamusta osapuolten välillä. Keskustelu osallistamisen mahdollisuuksista, edellytyksistä ja haasteista onkin viime aikoina ollut aktiivista viestinnän ammattilaisten keskuudessa ja osallistamisesta on tullut yksi nykypäivän johtamisen avainsanoista.

Viestinnän digitalisoitumisen ja etenkin sosiaalisen median nähdään lisänneen osallistumisen mahdollisuuksia. Samanaikaisesti odotukset organisaatioita kohtaan ovat kasvaneet ja organisaatioiden odotetaan osallistavan sidosryhmiään yhä aktiivisemmin. Kyseessä on ennen kaikkea kulttuurin muutos joka edellyttää uusia toimintatapoja ja viestintävalmiuksia niin organisaatioilta kuin yksittäisiltä työntekijöiltäkin.

Yhdeksän artikkelin verran tuoretta tutkimustietoa

Vuoden 2019 ProComma Academic pureutuu osallistavaan viestintään ja esittelee tuoreita tutkimuksia ja teoriaa osallistamisesta sekä sen mahdollisuuksista ja esteistä organisaatioissa etenkin viestinnän ammattilaisten näkökulmasta.

Kirjassa esitellään osallistamisen ja osallistumisen tutkimusta niin työyhteisöviestinnän, johtamisen, sidosryhmien kuuntelemisen, sosiaalisen laadun, alustatalouden kuin mittaamisenkin näkökulmista. Mukana on myös käytännön esimerkkejä osallistamisesta erilaisissa organisaatioissa. Kirjassa kuvataan muun muassa lentoyhtiöiden kehittymistä asiakkaiden kuuntelemisessa ja osallisuutta tukevan vuorovaikutuksen piirteitä julkisen sektorin asiakasraadeissa.

Tänä vuonna kirjassa on mukana yhdeksän artikkelia neljältätoista eri kirjoittajalta. Kirjoittajat ovat tutkijoita suomalaisista yliopistoista sekä asiantuntijoita tutkimusta tekevissä yhteisöissä. Yhdistävänä teemana kirjan artikkeleissa on erilaisten näkökulmien, moniäänisyyden, hyödyntäminen organisaatioiden voimavarana.

Osallistaminen osaksi viestinnän suunnittelua ja käytänteitä

Osallistava viestintä kannustaa osallistumaan ja luo osallisuutta. Se pohjautuu dialogin periaatteille ja edellyttää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, erilaisten viestintätyylien ymmärtämistä sekä yhteisesti sovittuja vuorovaikutuksen periaatteita. Näemme että viestinnän ammattilaisilla on tärkeä rooli näiden edellytysten luomisessa.

Toivomme, että ProComma Academic 2019 avaa osallistamisen muotoja, mahdollisuuksia sekä haasteita ja auttaa viestinnän ammattilaisia ottamaan osallistamisen osaksi viestinnän suunnitelmia ja käytänteitä. Organisaatiot voivat osallistamisen kautta osoittaa arvostusta, kiinnostusta olla vuorovaikutuksessa ja halua kehittää toimintaa vastaamaan sidosryhmien tarpeita. Viestinnällä on valtava voima osallisuuden kokemuksen luomisessa, käyttäkäämme sitä siis hyvin!

ProComma Academic lyhyesti: ProComma Academic on ProComin kustantama vuosittain ilmestyvä aikakauskirja, joka kokoaa yhteen tutkittua tietoa viestinnän ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2019 ProComma Academic on kirjasarjan kuudes osa. ProComma Academic 2019 julkaistaan ProCom -päivässä 5.6.2019. Kirja on vapaasti luettavissa sähköisenä tai sen voi tilata myös painettuna versiona ProComin toimistolta. Kaikki edelliset ProComma Academic kirjat ovat saatavilla sähköisesti Helsingin Yliopiston Helda-julkaisualustalla

Lähteet:

Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Juric, B. & Ilic, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 14(3), 252–271.

Desai, V. M. (2018). Collaborative Stakeholder Engagement: An Integration between Theories of Organizational Legitimacy and Learning. Academy of Management Journal, 61(1), 220–244.

Heath, R. (2018). How Fully Functioning Is Communication Engagement If Society Does Not Benefit? Teoksessa: K. Johnston & M. Taylor (toim.). The handbook of communication engagement. New York: Wiley Blackwell, 33–47.

Madsen, V. (2018). Participatory communication on internal social media - a dream or reality? Findings from two exploratory studies of coworkers as communicators, Corporate Communications: An International Journal, 23(4) 614-628

Kirjoittajat

 • Kaisa Pekkala

  Kaisa Pekkala (KTM) valmistelee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa organisaatioiden viestintäkyvykkyydestä ja työntekijöiden viestintäroolista digitaalisessa viestintäympäristössä. Hän toimii ProComma Academic 2019 -aikakauskirjan päätoimittajana yhdessä Vilma Luoma-ahon kanssa. Twitter: @kaisakristiinas

  Lue lisää kirjoittajalta
 • Vilma Luoma-aho

  Viestinnän johtamisen professori ja opetuksesta vastaava varadekaani Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa

  Kirjoittaja on viestinnän johtamisen professori ja opetuksesta vastaava varadekaani Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, ja julkaissut viime vuonna laajan Handbook of Digital Corporate Communication –kirjan, jonka kappaleet löytyvät ilmaisina podcast-haastatteluina esim. Spotifysta:
  https://open.spotify.com/show/4hz3QVyPJCs58NtUBZcDPm?si=a7fb16025bf042ef   

  Lisätietoja sähköpostitse: vilma.luoma-aho@jyu.fi

  Lue lisää kirjoittajalta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös