Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Tapahtumakalenteri

Tapahtumalistaus

 • ProCom PROFESSIONAL – Digitaalisen viestinnän ammattilaisuus 2023

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / online-koulutukset

  Miten luoda sisältöjä, jotka ovat puhuttelevia, rehellisiä, linjassa yrityksen arvojen ja ilmeen kanssa sekä tavoittavat oikeat kohderyhmät? Tehokas digiviestintä vaatii kattavaa ja ajantasaista alusta- ja kanavaosaamista, suunnitelmallisia ja tarkasti segmentoituja sisältöjä sekä vahvaa osaamista mittaamiseen ja tiedon analysointiin. Sosiaalinen media tarjoaa parhaillaan tehokkaan viestintäväylän organisaatioviestijöille, ja myös yhteiskunnallisesti keskeisten asioiden pariin. Tämän koulutuskokonaisuuden avulla saat syväymmärrystä digitaalisen viestinnän eri alueille.

 • ProCom PROFESSIONAL – Johtamisviestinnän ammattilaisuus 2023

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / online-koulutukset

  Johtamisviestinnän koulutuskokonaisuus pureutuu alueille, joilla johtaminen, viestintä, strateginen ajattelu ja asiantuntijuus kietoutuvat yhteen. Strateginen johtaminen, viestinnän suunnittelu ja johtaminen, vastuullisuus, maineenhallinta ja kriisit, muutosviestintä sekä datalla johtaminen – muun muassa näihin kaikkiin saat tuoretta näkökulmaa ja vahvaa osaamista johtamisviestinnän koulutuksessa.

 • ProCom PROFESSIONAL Vastuullisuus & viestintä -koulutuskokonaisuus 2023

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / online-koulutukset

  Vastuullisuus ja viestintä -koulutuskokonaisuus antaa laajan kokonaisymmärryksen vastuullisuuskysymyksiin sekä käytännön oppeja oman vastuullisuuden ja sen viestinnän tekemiseen, tehostamiseen ja vaikuttavuuteen. Ilman vastuullisuuskysymysten tunnistamista viestinnän ammattilaisen on haastavaa menestyä työssään oman organisaation sisäisenä muutosagenttina, brändin rakentajana ja johdon tukena. Vastuullisuus on ohittamaton asia kaikille organisaatioille ja se on sitä myös viestinnän ammattilaiselle, joka kehittää omaa ammattitaitoaan vastaamaan tuleviin liiketoiminta- ja yhteiskuntahaasteisiin.

 • Verkkotekstit ja copywriting digitaalisissa ympäristöissä

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  Online

  Tässä koulutuspäivässä keskitymme erilaisten verkkotekstien tuottamiseen monikanavaisesti, ja koulutus sisältää monipuolisesti vinkkejä verkkoon tuotettavaan tekstiin. Käsittelemme niin verkkosivujen, blogien, uutiskirjeiden kuin sosiaalisen median erilaisia tekstimalleja. Verkkosisältöjen yhteydessä huomioimme myös hakukonelöydettävyyden ja saavutettavan sisällön perusperiaatteet. Osallistujana saat runsaasti käytännön vinkkejä erilaisten verkkotekstien tuottamiseen, joita voit hyödyntää itse ja organisaatiossasi. Käsittelemme myös myyvän tekstin ja asiakaspolun huomiointia verkossa. Vastaavasti pureudumme saman sisällön räätälöityyn monistamiseen eri kanaville ja pohdimme, miten voimme parhaiten tekstillämme vaikuttaa tavoiteltuun ihmiseen verkon eri ympäristöissä. 

 • Oulun alueverkosto: Kokeilemisen kulttuuri ja osallistavat menetelmät viestintätyössä

  , Tapahtuman tyyppi: Jäsentapahtuma , Tapahtuman ajankohta: -
  Ammattiopisto Luovi, Komentajan talo, Veteraanikatu 2, 90130 Oulu

  Ammattiopisto Luovi kutsuu Oulun alueverkoston jäsenet kuulemaan, kuinka digikehittämistä tehdään kokeilukulttuurin avulla ja millaista apua osallistavista menetelmistä on kehittämistyössä. Uusien teknologioiden hyödyntäminen opetuksessa ja työssä vaatii uskallusta ja pelotonta kokeilemisen kulttuuria koko henkilöstöltä. Mitä hyötyä esimerkiksi VR, AR, 3D ja AI-tekniikoista on valtakunnallisesti toimivan organisaation työvälineinä? Miten saat kehittämistyöhön mukaan asiakkaat tai organisaatiosi asiantuntijat?

 • Viestintä ja vastuullisuustyö

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / Online

  Koulutuspäivässä luodaan katsaus vastuullisuusajattelun kehittymiseen ja siihen, miten saastuttamisen säätelystä on edetty liiketoimintalähtöiseen vastuullisuuteen. Koulutuksessa opit, miten kansainväliset sopimukset ja linjaukset, kuten YK:n Global Compact ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet viitoittavat yritysten ja organisaatioiden vastuullisuustyötä Suomessa ja maailmalla. Koulutuksessa pohdimme, miten organisaatio voi tunnistaa merkittävät vastuullisuuden sidosryhmät ja miten sidosryhmien kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua.

 • Viestinnän johtaminen

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Koulutuksessa käymme läpi viestinnän johtamista eri näkökulmista. Pohdimme muun muassa eri strategiatyyppejä, niiden rakentamista ja käytäntöön viemistä. Perehdymme myös viestintäammattilaisen rooleihin viestinnän strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä siihen, millaiset ominaisuudet yhdistävät viestinnän huipputiimejä. Huomion kohteena ovat esimerkiksi työyhteisöviestintä, sidosryhmätyö, vastuullisuusviestintä, vaikuttamistyö ja maine, sekä mediat ja julkisuudet.  

 • Online

  Welcome to join the free #EthicsMonth webinar about the role of emotions in communicating during critical situations! How can communication professionals leverage the power of emotions in an ethical manner? The speakers Johanna Kaprio-Papageorgiou, Chiara Valentini and Yan Jin will head us to this important topic.

 • Sisäinen digiviestintä

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  Online

  Lähes jokaisessa työyhteisössä henkilöstö toivoo sisäisen viestinnän kehittämistä, hyvästä syystä. Onnistunut sisäinen viestintä tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta, edistää henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä auttaa työyhteisöä saavuttamaan tavoitteensa. Miten valjastaa sisäinen digiviestintä tukemaan kaikkea tätä? Sisäisen viestinnän onnistuminen on koko työyhteisön yhteinen asia ja vaatii kaikkien osallistumista. Tässä koulutuksessa opit kehittämään työyhteisösi sisäistä digiviestintää henkilöstölähtöisesti ja tavoitteellisesti. Saat runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja vinkkejä sisäisen viestinnän parantamiseen.

 • Organisaatiokulttuuri ja johtajan henkiset taidot

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Miten johtaja voi omassa työssään tunnistaa herkemmin toimintaympäristön ilmiöt ja niiden vaikutukset organisaatiokulttuuriin? Miten hän voi paremmin pitää huolta sekä omista että työntekijöidensä voimavaroista? Miten olla jämäkkä mutta inhimillinen? Miten varmistaa omassa työssä ja työpaikan kulttuurin kehittämisessä keskinäinen arvostus sekä diversiteetin ja inklusiivisuuden vaaliminen?

 • Brändin rakentaminen & brändi-identiteetti digikanavissa

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Haluatko tietää, miten brändi viedään onnistuneesti digikanaviin ja miten sitä rakennetaan systemaattisesti? Brändin esiintuominen digikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, on ratkaiseva tekijä brändiin sitouttamisessa. Brändin selkeä määrittäminen tone of voicesta visuaaliseen ilmeeseen raamittaa kaikkea organisaation tekemistä. Tässä koulutuspäivässä syvennytään siihen, miten brändi tuodaan eloon onnistuneesti. Koulutuksen päätavoitteena on inspiroida ja opettaa käytännön esimerkkien kautta sitä, miten brändi näkyy digikanavissa onnistuneesti.

 • Strateginen ja operatiivinen vastuullisuus

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / Online

  Koulutuksessa perehdymme vastuullisuuden johtamiseen, tavoitteisiin ja mittaamiseen sekä siihen, miten mittaaminen ja viestintä liittyvät toisiinsa. Opit, miksi yrityksellä ja organisaatiolla pitää olla vastuullisuuspolitiikka ja miten politiikka eroaa code of conductista eli eettisistä ohjeista. Avaamme myös lyhennelmän ESG (Environmental – Social – Governance) sisältöjä ja merkitystä yrityksen vastuullisuutta koskevan suorituskyvyn mittaamisessa. Laadimme askelmerkit organisaation vastuullisuusohjelmatyölle – tämän jakson jälkeen tiedät, miten ohjelma tehdään ja viedään käytäntöön myös teidän organisaatiossanne.

 • Vaikuttava digiviestintä sosiaalisessa mediassa

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Koulutuksessa saat vinkkejä siihen, miten suunnitella ja tuottaa sosiaaliseen mediaan sisältöjä, jotka sekä ilahduttavat että aidosti vaikuttavat, ja kuulet, mitkä ovat mainonnan mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa. Keskustelemme myös vuorovaikutuksen merkityksestä, haasteista ja mahdollisuuksista sosiaalisessa mediassa. Suunnitelmallisuus on vaikuttavan digiviestinnän perusta, ja koulutuksessa käymme myös läpi, mitä suunnitelmallisuus sosiaalisen median kontekstissa tarkoittaa ja miten relevantit mittarit ja data saadaan osaksi toiminnan sekä sisältöjen kehittämistä.

 • Johtamisviestintä vastuullisuuden ja etiikan näkökulmasta – soveltaminen ja käytäntö

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Vastuullisuus ja etiikka koskevat viestijöiden lisäksi asiantuntijoita, esihenkilöitä ja johtajia, jotka viestivät omasta työstään ja organisaatiostaan omissa verkostoissaan sekä erilaisissa julkisuuksissa. Vastuullisuus ja etiikka ovat näin läsnä johtamisviestinnässä, työyhteisön päivittäisviestinnässä, sidosryhmäkohtaamisissa ja -yhteistyössä sekä lähiympäristössä ja laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Koulutuksessa käymme lävitse, mitä viestinnän vastuullisuudella ja etiikalla tarkoitetaan, miten ne näyttäytyvät arjen tekemisissä viestinnän eri osa-alueilla. Päivän jälkeen osallistujilla on selkeä käsitys siitä, miten etiikka ja vastuullisuus konkretisoituvat viestinnässä, ja miten ne tulee ottaa huomioon käytännön tilanteissa ja miten niitä tulisi arvioida.

 • Datan visualisointi ja videot

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / Online

  Datan visualisointi ja videot -koulutuksessa opit hyödyntämään visuaalisuutta viestinnässä. Koulutuspäivä on jaettu kahteen osaan: datan visualisointiin Canvan avulla sekä videosisältöihin. Erilaisen datan esittäminen visuaalisesti helpottaa sen jäsentämistä ja ymmärtämistä. Datan visualisointi onnistuu helposti infograafien avulla. Valmennuksessa opit, mitä infograafien tekemisessä tulee ottaa huomioon, miten niitä tuotetaan Canvan avulla sekä inspiroidut erilaisista esimerkeistä.

 • DEI – monimuotoisuus ja inklusiivisuus viestinnässä

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / Online

  Koulutuksen aikana opit tunnistamaan, mitä DEI kokonaisvaltaisesti tarkoittaa. Koulutuspäivän edetessä ymmärrät monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden koko kirjon, tarpeet sekä hyödyt. Päivän aikana opit kohtaamaan, viestimään ja kommunikoimaan inklusiivisesti sekä löydät rohkeuden osallistua tärkeisiin keskusteluihin. Tunnistat omia tiedostamattomia ennakkoluulojasi ja ymmärrät, mistä syrjintä tai suosinta saa alkunsa ja miksi me kaikki teemme sitä usein huomaamattamme. Koulutuksen ansiosta hahmotat oman asemasi osana kokonaisuutta, ja saat työkaluja asemasi tuoman vastuun kantamiseen. Koulutuspäivän jälkeen opit välttämään yleisimmät virheet sekä olemaan armollisempi myös itseäsi kohtaan.

 • Vaikuttava esiintyminen

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto

  Sinua pyydetään esiintymään. Hihkaisetko ilosta vai alatko välittömästi jännittää? Tämä koulutuspäivä auttaa sinua onnistumaan erilaisissa esiintymistilanteissa. Valmennus tarjoilee vinkkejä ja välineitä, joilla saat yleisösi kuuntelemaan, kiinnostumaan, innostumaan ja toimimaan. Parhaimmillaan esiintymistilanne vakuuttaa ja herättää luottamusta sekä auttaa viestin perillemenoa, ja sen myötä organisaatiosi strategisten tavoitteiden toteutumista.

 • Hakukoneoptimoinnin perusteet

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Hakukoneoptimointi – mitä se on ja mitä viestijän pitäisi siitä tietää? Mitä hakukoneoptimointi on teoriassa ja käytännössä? Tässä koulutuspäivässä opit, millaisiin asioihin hakukoneoptimoinnilla voidaan vaikuttaa ja saat työkaluja siihen, kuinka tehdä hakukoneystävällisiä tekstejä verkkoon. Koulutuksessa keskitytään erityisesti sisältöihin liittyvään hakukoneoptimointiin ja konkreettisiin tapoihin, joiden avulla saat sisältösi paremmin näkyviin hakutuloksissa. Päivän aikana saat kuulla myös teknisen hakukoneoptimoinnin perusteet, jotta tiedät, mitkä tekniset asiat voivat aiheuttaa haasteita hakukonenäkyvyyteen. Koulutus ei vaadi aiempaa tietotaitoa sivustojen tekniikasta.

 • ProCom-päivä 2023

  , Tapahtuman tyyppi: Tapahtuma , Tapahtuman ajankohta: -
  Hilton Helsinki Strand / Online

  ProCom-päivä on ollut vuodesta toiseen iloinen kesän aloituksen merkki viestintäammattilaisille ja erityisen tärkeä tilaisuus kollegojen tapaamiseen ja uusien tuttavuuksien luomiseen.  Vuoden 2023 ProCom-päivä järjestetään 1.6.2023. Päivän teemana on vaikuttava viestintä. ProCom-päivä keskittyy viestintäalan kaikkein keskeisimpään kysymykseen: miten viestinnällä voidaan vaikuttaa ja millaista on vaikuttava viestintä? Haemme vastausta valovoimaisten puhujien ja kiinnostavien esimerkkien myötä.

 • Muutosviestintä

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Koulutuspäivän tavoitteena on ensiksikin syventää ymmärrystä erilaisista muutoksista ja viestinnän roolista muutosten elinkaarella. Toiseksi käsittelemme erilaisia viestinnän strategioita ja käytännön ratkaisuja erilaisiin muutostilanteisiin. Koulutuspäivä perustuu ajankohtaiseen muutosviestinnän tutkimukseen, jota ryyditämme ajankohtaisin esimerkein. Päivän päätteeksi luomme askelmerkkejä toimivaan muutosviestintään.

 • Asiakaslähtöisen digipalvelun suunnittelu

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  Online

  Digipalvelusta saadaan helppokäyttöinen ja selkeä, kun asiakkaan tarpeet ovat tiedossa ja palvelun sisältö sekä visuaalinen ja tekninen toteutus suunnitellaan vastaamaan niitä. Projektin viivästymistä, kustannusten paisumista sekä palvelun käytön ongelmia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti, kun asiakkaan tilanne ja palvelun tarve tunnistetaan hyvissä ajoin ja sisällöntuotantoa ei jätetä hankkeen loppumetreille valmiisiin raameihin sovitettavaksi. Astu digipalveluiden muotoilun uudelle ajalle, jossa avainsanoja ovat asiakasymmärrys ja sisältölähtöisyys! Opi keinot, joilla suunnittelet ja toteutat tuloksia tuovan digipalvelun, jossa sisältö, visuaalisuus ja tekninen toteutus saavat aikaan timanttisen käyttökokemuksen.

 • Vastuullisuusraportoinnista kestävyysraportointiin

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / Online

  Koulutuspäivässä perehdymme siihen, miksi ja miten vastuullisuudesta kannattaa raportoida. Käymme läpi raportointiprojektin vaiheet ja autamme sinua tunnistamaan organisaationne vastuullisuutta koskevan tiedonkeruun ja -hallinnan kehittämiskohteet. Avaamme myös kestävyysraportointidirektiivin vaatimukset ja sen, miten vaatimuksiin kannattaa varautua.

 • Digiviestinnän mittaaminen

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin toimisto / Online

  Digiviestinnän mittaamisen koulutus keskittyy vastaamaan ikuisuuskysymyseen oman markkinointiviestinnän toimivuudesta. Kurssilla tutustutaan niin verkkosivujen kuin yleisimpien sosiaalisen median kanavien saatavilla olevaan dataan ja miten tästä raakadatasta jalostetaan ymmärrettävämpiä kokonaisuuksia niin dataa visualisoiden kuin hyödyntäen tarinankerrontaa osana datan ymmärrystä. Verkkosivujen mittaamisen työkaluna tutustutaan Google Analyticsiin sekä hakukonenäkyvyyden mittaamiseen avainsana-analyysin avulla. Lisäksi pohdimme mahdollisuuksia ymmärtää julkisten keskustelujen volyymia ja työntekijöiden läsnäolon merkitystä viestinnän onnistumisessa. Tutustumme myös erilaisiin työkaluihin Sprout Socialista Googlen Looker Studioon.

 • Vastuullisuus, maine ja kriisiviestintä

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Tämä koulutuspäivä yhdistää tehokkaasti strategisen, operatiivisen ja inhimillisen näkökulman maineen analysointiin, kriisien ennakointiin ja ennaltaehkäisemiseen, kriisitilanteen hoitamiseen ja myrskyistä selviytymiseen. Vastuullisuuden, maineen ja kriisiviestinnän yhdistävä koulutuspäivä on tehokas, laaja-alaiseen kokemukseen nojaava kokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään vastuullisuuden, maineen ulottuvuuksien ja kriisitilanteiden välisen yhteyden. Kouluttaja Anna Ståhle uskoo, että rehellisyys organisaation haasteiden edessä ja rohkea oman toiminnan analysointi ovat paras mainevakuutus. Tule mukaan kasvattamaan organisaatiosi kriisinkestävyyttä – ja myös omaasi.

 • Datalla johtaminen – viestinnän mittaaminen ja vaikuttavuus

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Viestinnän mittaaminen niveltyy sekä koko organisaation että viestinnän strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Mittaamisen keskeisiä haasteita ovat, millaisia mittareita oikeasti tarvitaan ja miten tuloksia hyödynnetään. Koulutuksessa käymme läpi mittaamisen erilaisia ajattelutapoja, mittareita ja analyyseja, arvioinnin prosesseja, tulosten arviointia sekä niiden tuomista edelleen viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen.

 • Asiantuntijoiden rooli ja sitouttaminen viestintään

  , Tapahtuman tyyppi: Koulutus , Tapahtuman ajankohta: -
  ProComin koulutustila / Online

  Niin kauan kuin viestintää ei mielletä osaksi asiantuntijoiden työnkuvaa, moniääninen, aito ja vaikuttava viestintä on vastatuulessa. Ja toisaalta niin kauan kuin asiantuntijaviestintää ei johdeta tavoitteellisesti, viestintä voi olla liiankin moniäänistä ja hajanaista tuottaakseen haluttuja tuloksia. Kumpi edellisistä haasteesi onkin, nappaa tästä inspiroivasta ja käytännönläheisestä koulutuksesta parhaat vinkit viestintäkulttuurin kehittämiseen ja siihen, miten asiantuntijoita innostetaan ja sitoutetaan viestintään.