Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Julkaistu

Viestinnän ala kasvaa, kuten tuore tutkimus osoittaa. Viestinnän merkitys ja arvostus ovat vahvistuneet, työpaikkoja on tarjolla runsaasti ja ammattilaisten osaamisalueet liukuvat perinteisen ulkopuolelle. Mutta millaista osaamista viestijä tarvitsee tulevaisuudessa?

Tuoreen Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen tulokset osoittavat viestijöiden vahvuuksiksi seuraavat alueet: sisällöntuotanto, strateginen osaaminen ja johtaminen sekä vuorovaikutustaidot. Kun kysyttiin, mihin vastaaja haluaisi keskittyä jatkossa, nousivat esiin edelleen strateginen osaaminen ja johtaminen, mutta myös mittaamisen sekä visuaalisen viestinnän taidot.

Kotimainen tutkimus poikkeaa profiililtaan hieman alan kansainvälisistä tutkimuksista, joihin perinteisesti vastaa johtava viestijä, kun kotimaiseen vastaa enimmäkseen asiantuntija (61 %). European Communications Monitor 2021 -tutkimuksen mukaan viestintäosaamista halutaan maine- ja luottamustyöhön, sisällöntuotantoon ja vastuullisuuteen. Vastuullisuus on tulevaisuuden ala Suomessakin, sillä vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa organisaatioille. Kilpailussa ja luottamuksen ansainnassa ei enää pärjää ilman vastuullisuuden osaamista.

Luottamus kuuluu mainetyöhön

Sekä ECM-tutkimus että alkusyksystä julkaistu pohjoismainen viestintätutkimus The Nordic Communications Report 2021 -tutkimus sanoittavat viestijän työtehtäviä luottamuksen ja maineen käsitteellä. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen ovat näissä tutkimuksissa suomalaisten (johtavien) viestijöiden ykköstehtäviä organisaatioissa. Luottamus kuuluu maineen rakentamiseen.

Organisaation hyvä maine liittyy kaikkeen, kuten kannattavaan liiketoimintaan tai houkuttelevaan työnantajakuvaan. Vahva brändi ja sidosryhmien luottamus kantaa myös mahdollisten kriisien yli. Viestinnän merkitys mainetyössä on kiistaton. Juuri viestijän ammattitaitona on tehdä ymmärrettävää, läpinäkyvää ja puhuttelevaa viestintää laajasti eri sidosryhmille. Maineen rakennustyössä korostuvat niin strategisen osaamisen, johtamisen, coaching-taitojen kuin visuaalisten sisältöjenkin osaaminen. Eli kaikki liittyy kaikkeen: viestinnän toimiala on monipuolinen.

"Organisaation vastuullisuustyö tehdään näkyväksi viestinnän keinoin."

Maineenrakennusta on tehty vuosikymmeniä, mutta vastuullisuustyön merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja se tulee edelleen kasvamaan. Sitran megatrendit 2020 listalla tärkein megatrendi on kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuukysymykset on otettava kaikissa organisaatioiden toiminnoissa huomioon. On selvää, että edelläkävijyys tällä alueella on kilpailuvaltti, sillä kaikki sidosryhmät sijoittajia myöten edellyttävät vastuullisuutta. Organisaation vastuullisuustyö tehdään näkyväksi viestinnän keinoin.

Yhteistyö verkostoissa

Uskon, että pandemian jälkeen verkostojen merkitys kasvaa entisestään. Viestinnän ammattilaiset kasvattavat ja kansainvälistävät omia verkostojaan. He toimivat neuvonantajina ja coacheina. Myös datalla johtaminen vaatii omanlaistaan osaamista. Jos ei aina itse osaa, on viisasta tukeutua moniammatillisiin verkostoihin. Esimerkiksi käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteilijät auttavat tiedon analysoinnissa ja tulkinnassa.

"Ihminen, joka tietää, ennakoi ja valmentaa muita menestykseen, on arvokas työntekijä."

Viestijän roolina on taipua moneen. Se on sekä kirous että siunaus. Työn kuormaa voi purkaa itsensä johtamisella ja käyttämällä tehokkaasti verkostoja. Työn parasta puolta on päästä tekemään hyvin monenlaisia asioita katse tiiviisti tulevaisuudessa. Viestijä usein näkee nopeammin ja kauemmas. Se on kilpailuvaltti, johon kannattaa panostaa jatkuvan oppimisen avulla. Ihminen, joka tietää, ennakoi ja valmentaa muita menestykseen, on arvokas työntekijä.

Kirjoittaja

 • Miia Rosenqvist

  Kirjoittaja on ProComin koulutus- ja kehitysjohtaja. Hän on työskennellyt brändiviestinnän ja johtamisen kehittämisen parissa 15 vuotta, viimeiset viisi vuotta viestintäalan keskiössä tehden yhteistyötä laajasti eri rooleissa toimivien viestintäammattilaisten kanssa. Miia on erityisen kiinnostunut tulevaisuuden trendeistä ja yhteiskunnallisista muutoksista, ja niiden vaikutuksista viestintäalaan.
  LinkedIn: miiarosenqvist
  Bluesky:@miiarosenqvist.bsky.social
  Threads: @miiarosenqvist

  Lue lisää kirjoittajalta