Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Viestijä, asuuko sinunkin sisälläsi pieni liiketoimintaosaaja?

Julkaistu

Materiaalitoiminnot, kysynnänhallintaprosessi, jaksottaminen. Tuttuja termejä jokaiselle viestijälle? Luultavasti ei, eikä onneksi tarvitsekaan olla. Väitän kuitenkin, että viestinnän ollessa liiketoimintaosaamisen ohella menestyksekkään organisaation perusta, on jokaisen viestijän hyvä hallita liiketoimintaa ainakin jollain tasolla. Varsinkin, jos tarkoituksena on edetä viestintäjohtajaa ylemmälle tasolle. Mutta missä määrin viestijän liiketoimintaosaaminen on olennaista?

Tekesin raportissa liiketoimintaosaamisen luonnehditaan olevan ”kyky asemoida liiketoiminta, rakentaa verkostot liiketoimintaa tukemaan ja tunnistaa tuotteen tai palvelun käyttämisen prosessit”.  Uolevi Lehtinen on puolestaan määritellyt liiketoimintaosaamisen käsittävän ”kaikki ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan liiketaloudellisesti toimivien organisaatioiden kannattavaan ja kestävään johtamiseen”.

Hankalaa ja tuttua samaan aikaan.

Mitä on viestijän liiketoimintaosaaminen?

Viestijän liiketoimintaosaamisessa ei ole kyse kovinkaan monimutkaisesta asiasta. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa viestijän kyvykkyyttä osallistua organisaation liiketoiminnan tukemiseen onnistuneen viestinnän kautta.

Olennaista on viestijän kyvykkyys omaksua liiketoiminnan lainalaisuuksia sekä perustason ymmärrystä liiketoiminnasta.

Kyse ei suinkaan ole siitä, että viestijän tulisi hallita erilaiset liiketoiminnalliset termit ja niiden käytön per se, vaan pikemminkin siitä, että tietää mistä viestii tai mistä numerot tulevat. Ei riitä, että viestii jonkin olevan ”sata”, vaan pitää myös tietää, mitä se tarkoittaa.

Organisaatiossa viestinnän tehtävänä on sen ydintoimintojen toiminnan tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen viestijän liiketoimintaosaamisessa on lopulta kyse liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä viestinnässä.

Perustason ymmärrys liiketoiminnasta riittää

Viestijän liiketoimintaosaamista voi tarkastella myös liikkeenjohdollisissa tehtävissä olevien henkilöiden näkökulmasta. Heidän mukaansa viestinnän ammattilaisen liiketoimintaosaamisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että liiketoiminnan yksityiskohdat ovat lopulta organisaatiossa liiketoiminnalle omistautuneiden ihmisten vastuulla.

Yhdenkään viestijän ei siis odoteta olevan liiketoimintaosaamisensa suhteen sen ylimpiä asiantuntijoita, vaan olennaista on viestijän kyvykkyys omaksua liiketoiminnan lainalaisuuksia sekä perustason ymmärrystä liiketoiminnasta.

Liiketoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna viestijälle on keskeistä ymmärtää organisaation tuotteen arvo organisaation yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja henkilöstölle sekä laajemmin koko yhteiskunnalle. Näin viestintä pysyy liiketoiminnan mukana, eikä organisaation sidosryhmille lähde vääränlaisia viestejä.

Liiketoimintaosaamista etsimässä

Niin viestintä kuin liiketoimintaosaaminen ovat monitahoisia asioita, joiden syväluotaavaan hallintaan tarvitaan monipuolista osaamista. Väitän kuitenkin, ettei viestijältä kaivattu perustason liiketoimintaosaaminen ole mahdottomuus.

Kannustankin jokaista kanssaviestijääni uhraamaan pienen hetken elämästään liiketoimintaosaamisensa edistämiseen, sillä henkilökohtaisen substanssin ohella se kasvattaa mahdollisuutta entistä tehokkaampaan viestintään myös organisaation näkökulmasta. Viestit tehokkaammin, kun osaat yhdistää liiketoiminnan ja viestinnän.

Ottakaamme kaikki siis rohkeasti liiketoimintaosaamisemme kehittäminen tulevan syksyn agendalle! Voit vaikka aloittaa näistä:

  • Viitala, Riitta &  Jylhä Eila (2013) Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta
  • Näsi, Juha & Neilimo, Kari (2006) Mitä on liiketoimintaosaaminen

Kirjoittaja on tehnyt viestintäjohtajan toimenkuvasta toimitusjohtajien silmin tarkasteltuna pro gradu -tutkielman, jonka nimi on ""Tää vois olla samalla tavalla ylistyslaulu HR:lle." – organisaation viestintäjohtajuus toimitusjohtajan silmin strategisen viestinnän näkökulmasta".

Kirjoittaja

Sinua saattaisi kiinnostaa myös