Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Viherpesua vai vuorovaikutusta – viestijä määrittää merkityksensä

Julkaistu

Kolmannes viestintäalan ammattilaisista haluaisi vaihtaa alaa, kertoi Elina Melgin taannoin keskustelutulvan herättäneessä blogikirjoituksessaan. Syiksi ilmenivät epävarmuus omiin kykyihin, alan hektisyys, kova kilpailu, arvostuksen puute ja merkityksellisyyden kaipuu. Osa viestintäammattilaista koki työnsä pinnalliseksi, jopa viherpesun kaltaiseksi työksi!

Täytyy myöntää, että kauneusalalle markkinointi- ja viestintätehtäviin siirtyminen sai minutkin miettimään oman työni merkityksellisyyttä. Kauneustoimialan näennäinen pinnallisuus sai pohtimaan, mitä elämältäni ja työuraltani haluan. Haluanko todella uhrata valtaosan voimavaroistani siihen, että yrityksemme myymät hiusvärit, permisaineet ja shampoot löytävät tiensä kuluttajan päähän? Haluanko sittenkin suunnata elämääni ja uraani mieluummin toimialalle, jolla on laajempi merkitys yhteiskunnalle tai ympäristölle?

Merkitys löytyi strategia- ja arvotyöskentelystä: case Four Reasons

Samaan aikaan aloitimme yrityksessämme strategia- ja arvotyöskentelyn. Pyörittelimme pitkään ja pohjamutia myöten yrityksen olemassaolon tarkoitusta ja osallistimme koko henkilökunnan pohtimaan toimintaamme ohjaavia arvoja. Teimme rohkean strategisen valinnan ja päätimme lähteä uudelleenrakentamaan hajanaista brändiportfoliotamme yhden tunnetuimman brändimme, Four Reasonsin, taakse. Arvotyöskentelyllä loimme uuden merkityksen yrityksemme ykkösbrändille: Four Reasons eli meidän neljä syytämme ovat ihmiset, intohimo, aitous ja Sinä. Englanninkielelle vapaasti käännettynä yrityksen arvot muodostavat brändin sloganin: We Love the Real You.

Strategia- ja arvotyöskentelyn tulokset toivat työhöni aivan uuden merkityksellisyyden tunteen. Näin työpaikkani toimialan uusin silmin: kauneusalan toimijana voimme osaltamme vaikuttaa ihmisten – ja erityisesti naisten – itsetuntoon ja kauneuden kokemukseen! Emme ole vain shampookauppiaita, vaan markkinoinnillamme ja viestinnällämme rakennamme osaltamme yhteiskunnassamme vallalla olevaa käsitystä kauneudesta. Lokakuussa lanseerasimme brändin Messukeskuksessa näyttävällä hiusmuotinäytöksellä, joka oli tribuuttimme yksilölliselle kauneudelle. Kauneusalan toimijana meille on tärkeää tuoda esiin ihmisten monimuotoisuutta ja rikkoa kapeita kauneusihanteita. Olet hyvä juuri tuollaisena! Rakasta itseäsi! Missiomme ”tunne itsesi kauniiksi” ei jätä sijaa merkityksettömyyden tunteelle.

Strategian määrittelystä kohti avointa ja läpinäkyvää viestintää

Halusin jakaa kokemukseni työn merkityksellisyyden löytämisestä muistuttaakseni viestinnän ammattilaisen roolista ja vastuusta sekä oman työn että koko organisaation merkityksen luomisessa. Strategiatyöskentelyllä luodaan työlle merkitystä koko organisaation tasolla, missä on mahdoton onnistua ilman avointa viestintää ja henkilöstön osallistamista. Tässä tarvitaan johdon ja viestinnän tiivistä yhteispeliä! Kuten Elina Melgin blogikirjoituksessaan totesi, organisaation ydintehtävän selkeyttäminen on viestinnän ammattilaiselle joko mahdoton tai sitten mahtava haaste! Joskus haasteen tekee mahdottomaksi organisaation kulttuuri, johtaminen tai henkilösuhteet – paljon on kuitenkin kiinni myös omasta rohkeudesta tarttua haasteeseen.

Kirkkaan ja kilpailukykyisen strategian luominen on vasta ensimmäinen askel, vaikka sellaisenaan jo monen organisaation sudenkuoppa, kuten Markku Vierola perkaa. Kun yrityksen strategia, missio, visio ja arvot on saatu kiteytettyä koko henkilöstöä ja yrityksen sidosryhmiä puhuttelevaan, innostavaan ja samalla totuudenmukaiseen muotoon, viestinnän työ on vasta alussa. Vierola kirjoittaa, että sidosryhmiin strategia ulottuu vasta kun se vaikuttaa organisaatiossa toimivien ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Viestinnän työ on tehdä nämä yrityksen toimintaa ja tavoitteita kuvaavat ydinviestit näkyviksi dokumentoimalla ja tekemällä henkilöstön ja asiakkaiden arkea näkyväksi.

Oma missio kirkkaaksi!

Mielestäni työmme merkityksellisyys löytyykin viestinnän perustehtävästä, avoimuuden ja läpinäkyvyyden edellytysten luomisesta. Viestintäammattilaisen haasteet ovat tänä päivänä monenkirjavat alkaen organisaation sisäisten raja-aitojen kaatamisesta ja organisaatioviestinnän fasilitoinnista aina monikanavaiseen sisällöntuotannon suunnitteluun ja toteutukseen. Viestintä ei ole kuitenkaan itseisarvo vaan avoimuus, kuten Liinu Lehto asian hienosti ilmaisi. Viestintäammattilainen, joka kokee työnsä ”viherpesun kaltaiseksi työksi” on kadottanut jotain varsin keskeistä. Jos oma missio on epäselvä, on helppo vajota merkityksettömyyden tunteeseen.

Merkityksellisyyden kokemus kumpuaa oman työn arvostamisesta ja perustehtävän ymmärtämisestä. Viestinnällä on suuri ja innostava vastuu työn merkityksellisyyden ja joko organisaation toimintaedellytysten luomisessa. Tämän päivän viestintäammattilaisilta vaaditaankin uskallusta raivata tiensä kirjoituspöydän takaa organisaation päätöksentekoelimiin ja strategiatyöhön. Tämä vaatii motivoituneita, työstään innostuneita ja rohkeita tekijöitä.

Muista missiosi, usko itseesi ja etene pienin askelin, virheiden kautta voittoon!

Kirjoittaja

Sinua saattaisi kiinnostaa myös