Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Visio edellyttää aitoja tekoja – miten yrityksesi muuttaa maailmaa?

Julkaistu

Rohkeaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista odotetaan yrityksiltä yhä enemmän. Näkemysten viestiminen on uskottavampaa, kun visioiden takana on aitoja tekoja, selkeä tavoite muuttaa asioita sekä sanomaa tukeva yrityskulttuuri.

Yritykset ovat keskeisessä roolissa ratkomassa tämän päivän yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita. Kansalaisten ja eri sidosryhmien odotukset yrityksiä kohtaan ovat yhä kovemmat – vastuullisen liiketoiminnan ohella yritysten odotetaan tuovan laajempaa lisäarvoa yhteiskunnalle, huolehtivan ympäristöstä sekä ihmisistä.

Läpinäkyvän vastuullisuusviestinnän ohella yritysten odotetaan myös seisovan näkyvästi heille tärkeiden teemojen takana. Milttonin Pää pois pensaasta -selvityksen (2017) mukaan suomalaiset kaipaavat yrityksiltä enemmän yhteiskunnallisia kannanottoja sekä rohkeutta arvojensa viestimisessä. Suomessa suuret yritykset ovat perinteisesti olleet varovaisia kertomaan julkisesti mielipidettään – pelätään, että suututetaan joku tai herätetään negatiivisia tunteita. Ennemmin on oltu hiljaa.

Tämä trendi on kuitenkin murtumassa. Näkyvimpiä esimerkkejä ovat olleet #metahdomme-yrityshaaste sekä vuosittain kasvava #helsinkipride, jotka ovat koonneet ennätysmäärän yrityksiä ottamaan kantaa tasa-arvoisen Suomen puolesta. Myös Finlaysonin palkkatasa-arvoon liittyvät kannanotot ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja OP:n välityspalvelu #hiiop on rohkaissut suomalaisia laajalti vapaaehtoistyöhön.

Hyvä kumppanuus lähtee yhteisistä arvoista

Useimmiten vakuuttavat kannanotot kumpuavat yrityksen arvopohjasta. Halutaan nostaa esille yritykselle tärkeitä liiketoimintaan liittyviä tai liittymättömiä teemoja tai olla mukana ratkaisemassa jotakin yhteiskunnallista haastetta.

Haasteita ei tarvitse kuitenkaan olla ratkomassa yksin. Yhä useammin yritykset ovat siirtymässä passiivisesta sponsoroinnista aktiiviseen ongelmien ratkomiseen yhdessä ekosysteeminsä ja erilaisten kumppanien kanssa. Usein juuri järjestöillä on paras asiantuntijuus ja ruohonjuuritason ymmärrys monista yhteiskunnallisista haasteista ja keinoista niiden ratkaisemiseksi.

Onnistuneen kumppanuuden keskiössä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan.

Onnistuneen kumppanuuden keskiössä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan. Ellun kanat puhuvat arvoliittolaisuudesta, avoimesta ja arvoihin perustuvasta yhteistyöstä. On tärkeää, että pyrkimykset ovat aidosti yhtenevät, eivät irrallisia tai päälle liimattuja. Tuloksekas yhteistyö lähtee siitä, että asioita pyritään muuttamaan kohti parempaa – pitkäjänteisesti, rehellisesti ja osallistavasti aitojen tekojen kautta.

Tiedolla olemme tehneet yhteistyötä digitaalisen eriarvoisuuden taklaamiseksi Suomessa Startup Refugeesin sekä Lasten ja Nuorten Säätiön kanssa. Vapaaehtoiset järjestävät työpajoja sekä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suunnattuja työllistymiskoulutuksia, minkä lisäksi he vierailevat kouluissa rohkaisemassa nuoria tavoittelemaan unelmiaan. Yhteistyöllä on saatu aikaan muutosta asenteissa sekä osaamisessa ja se on kerännyt runsaasti hyvää palautetta partnereiltamme. Kumppanuudet ovat osa Tiedon vastuullisuustyötä.

Aito osallistaminen sitouttaa ja rakentaa yrityksen brändiä

Yhä harvempi kansalainen hyväksyy tänä päivänä puhtaasti voittoa tavoittelevan liiketoiminnan. Omilla kulutusvalinnoilla viestitään arvomaailmaa – palveluita ja tavaroita hankitaan mieluummin yritykseltä, jonka kanssa uskotaan samaan asiaan. Trendwatchingin Trend Report 2019 mukaan 80 % milleniaaleista pitää maailman muuttamista paremmaksi tärkeämpänä kuin ammatillista menestystä ja Deloitten Millenial Surveyn (2016) mukaan 64 % nuorista ei halua työskennellä yrityksessä, jolla ei ole vahvaa vastuullisuusohjelmaa.

Yhä useampi nuori odottaa siis työnantajiltaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen työnsä kautta. Kuitenkin Millenials-tutkimuksen (2017) mukaan Suomessa vain 35 %:lle milleniaaleista annetaan mahdollisuus tehdä hyväntekeväisyystyötä työpaikalla.

Tämä on ristiriitaista, sillä sen lisäksi, että vapaaehtoistyöllä saadaan hyvää aikaan, sillä on positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan: sen on havaittu lisäävän henkilöstön hyvinvointia, vahvistavan empatiakykyä sekä parantavan ilmapiiriä. Se on konkreettinen tapa kertoa henkilöstölle yrityksen arvoista ja rakentaa positiivista yrityskulttuuria. Työn merkityksellisyys lisää sitoutumista ja saa tuntemaan ylpeyttä työpaikastaan – silloin oman yrityksen tarinaa kerrotaan mielellään myös eteenpäin.

Konkreettiset teot, arvoihin pohjautuva yhteistyö sekä työntekijöiden osallistaminen ovat selkeitä tapoja toimia yhteiskunnan hyväksi. Samalla ne tarjoavat vahvan selkänojan tuoda esille näkemyksiä ja osallistua rohkeasti keskusteluun. Ei anneta hiljaisuuden olla enää vaihtoehto.

Kirjoittaja

  • Mari Tuokko

    Kirjoittaja toimii viestintäpäällikkönä Tiedon sidosryhmäsuhteissa. Hän työskentelee vastuullisuusviestinnän, mediatyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa. Twitter: @MariTuokko

    Lue lisää kirjoittajalta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös