Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Vuosi 2024 kutsuu meitä viestinnän ammattilaisia tutkimaan horisonttia, jossa uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutosvoimat määrittävät työmme suuntaa. Ennakointi ja uuden oppiminen ovat avainasemassa, kun luomme vastuullista ja vaikuttavaa viestintää. Mutta mikä muuttuu? Nostan esiin kolme trendiä, joilla on vaikutusta jokaisen viestijän työhön: viestinnän strateginen rooli, tekoälyaikakausi ja sosiaalisen median vallankäyttö.

Julkaistu

Viestinnän tulevaisuuden muutos # 1: Tervetuloa viestinnän uusi strateginen rooli

Marraskuussa julkistetut Viestinnän ala -tutkimuksen tulokset heijastavat kauan toivottua muutosta: viestinnän rooli organisaatioissa on vahva. Erityisesti strategisen viestinnän merkitys on vahvistunut. Myös Yrityspäättäjien viestintäbarometrin mukaan yli 70 % päättäjistä pitää viestintää omassa yrityksessään strategisena toimintona.

Tämä muutos avaa ovet viestintätiimeille vaikuttaa entistä enemmän, kunhan otamme tämän roolin rohkeasti vastaan. Viestintä ei siis enää rajoitu pelkästään operatiiviseen toteutukseen, vaan on noussut organisaatioiden strategisen johtamisen keskiöön. Johdon, asiantuntijoiden ja viestintäfunktion tiivis yhteistyö korostuu, kun siirrytään sananvälittäjistä strategian sanansaattajiksi. Tekoäly ja sen käyttö asettaa viestijät organisaation muutosagentin rooliin. Nämä muutokset alleviivaavat jatkuvan oppimisen tärkeyttä ja toisaalta myös teknologisen sopeutumisen tarvetta.

Viestinnän tulevaisuuden muutos # 2: Tekoälyaikakauden viestijät

Tekoälyyn ovat varmasti jo lähes kaikki päässeet tutustumaan. Tutustumiskausi alkaa olla ohi ja meidän on kyettävä arvioimaan tekoälyn tuottamaa tietoa: tunnistamaan trendejä ja muutoksia sidosryhmien käyttäytymisessä ja soveltamaan näitä tietoja organisaation viestintästrategiaan. Meidän on myös kyettävä ennakoimaan ja hallitsemaan tekoälyn käytön riskejä, sen toimintaperiaatteita sekä eettisyyttä. Tekoälyn hallusinoinnit tai deep fake -ilmiöt tulee tunnistaa ja niihin on reagoitava vastavoimana.

Viestinnän eettiset periaatteet vaativat kaikessa viestinnässä avoimuutta ja rehellisyyttä. Tekoälyn periaatteiden osalta korostetaan, että tekoälyn käyttö tulee aina ilmoittaa selkeästi, erityisesti kun luodaan todellisuutta jäljittelevää sisältöä. The International Communications Consultancy Organisation eli ICCO on hiljattain laatinut tekoälyn eettiset periaatteet, jossa korostetaan faktantarkistuksen ja disinformaation vastaisen taistelun kriittisyyttä, vastauksena tekoälyn väärän tiedon levittämispotentiaaliin. Tekoälyn aikakaudella luottamuksen ylläpitäminen on entistä keskeisempää.

Viestinnän tulevaisuuden muutos # 3: Sosiaalisen median uusi vallankäyttö

Sosiaalisen median kenttä muuttuu jälleen uuteen suuntaan, ja viestijöinä meidän on pysyttävä mukana myös tässä muutoksessa. Sosiaalinen media tarjoaa vallankäytön alustan, jossa myös vihainen ja polarisoiva puhe voi levitä nopeasti ja laajalle, kiitos algoritmien. Vihainen puhe voi vaikuttaa merkittävästi yleiseen keskustelukulttuuriin, jolloin organisaatioiden on kehitettävä strategioita sen tunnistamiseen ja hallitsemiseen.

Viestinnän ala -tutkimuksen mukaan vihaisen puheen koetaan selvästi lisääntyneen viestinnän ammattilaisten keskuudessa viimeisten kahden vuoden aikana ja vuoden 2021 tutkimukseen verrattuna jopa kiihtyvästi. Entinen Twitter edustaa tätä ilmiötä ja sen tilalle onkin nyt noussut useampia uusia alustoja, kuten Bluesky ja Threads, aika näyttää millaiseksi alustojen käyttö muodostuu. Tiktokin vallankäytöstä on juuri hiljattain käyty aktiivista ja tarpeellistakin pohdintaa, jonka nosti esiin viestinnän konkari Katleena Kortesuo blogissaan. Kortesuo nostaa esiin termin kognitiivinen sodankäynti, joka edustaa sosiaalisen median uusinta vallankäyttöä.

Meidän viestijöiden vastuuseen ja osaamiseen kuuluu vastata tehokkaasti sosiaalisen median alustojen tuomiin haasteisiin. Miten tämä tehdään? Yhteistyöllä muiden organisaatioiden kanssa, seuraamalla aktiivisesti trendejä ja käyttäjien käyttäytymistä, vastatoimilla disinformaation torjumiseksi sekä tietoisuuden lisäämisellä niin oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Uuden aikakauden agentit

Näiden trendien kautta on perusteltua pohtia, mitä osaamista tarvitsemme pärjätäksemme ja erottuaksemme tulevaisuuden viestintäalalla. Se, millainen rooli viestinnällä organisaatiossa on, riippuu paitsi ylimmästä johdosta, myös meistä viestijöistä. Millaisen roolin olemme valmiita ottamaan, operatiivisen tilaustoimintoroolin vai uuden aikakauden agentin roolin, jossa olemme strategisia kehittäjiä ja kilpailukyvyn rakentajia?

Rakennetaan viestijän identiteetistä valmentaja, joka toimii strategisena sanansaattajana johdon, asiantuntijoiden ja viestintäfunktion välillä. Tulevaisuuden viestintä ei ole vain tietoa ja tarinoita – se on arvoja välittävää ja luottamusta rakentavaa dialogia.

Tätä tekstiä varten tehdyssä trendianalyysissä Miia on hyödyntänyt ChatGPT:tä datan analysointiin.

Haluatko tukea osaamisesi kehittämiseen?

ProComin 2024 koulutuskokonaisuuksissa kehität osaamistasi mm. viestinnän strategisesta roolista, vastuullisuudesta ja tekoälystä:

Kirjoittaja

 • Miia Rosenqvist

  Kirjoittaja on ProComin koulutus- ja kehitysjohtaja. Hän on työskennellyt brändiviestinnän ja johtamisen kehittämisen parissa 15 vuotta, viimeiset viisi vuotta viestintäalan keskiössä tehden yhteistyötä laajasti eri rooleissa toimivien viestintäammattilaisten kanssa. Miia on erityisen kiinnostunut tulevaisuuden trendeistä ja yhteiskunnallisista muutoksista, ja niiden vaikutuksista viestintäalaan.
  LinkedIn: miiarosenqvist
  Bluesky:@miiarosenqvist.bsky.social
  Threads: @miiarosenqvist

  Lue lisää kirjoittajalta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös