Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Viestinnän eettiset ohjeet

Vuorovaikutus ja viestintä ovat jokaisen organisaation keskeisiä tehtäviä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa asiat tapahtuvat ja niitä käsitellään julkisuudessa. Viestinnän ammattilaiset sitoutuvat voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudattamaan seuraavia eettisiä ohjeita hyvien toimintatapojen edistämiseksi, ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi sekä sidosryhmien ja yhteiskunnan palvelemiseksi.

Avoimuus ja vuorovaikutteisuus

Vaikuttava viestintä perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien ja yleisöjen kanssa sekä omien sidonnaisuuksien läpinäkyvyyteen.

Viestinnän ammattilainen:

 • edistää monitahoista vuorovaikutusta
 • tuo aktiivisesti ja ennakoivasti saataville sidosryhmille tarpeellisen tiedon
 • tuo selkeästi esiin työnantajansa tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevan viestin tai julkaisun sisältöön
 • tuo avoimesti esiin olennaiset omat sidonnaisuutensa ja intressinsä

Rehellisyys

Ammattimainen ja vaikuttava viestintä on aina totuudenmukaista.

Viestinnän ammattilainen:

 • erottaa näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väitteistä
 • ei esitä virheellisiksi tietämiään väitteitä
 • ei esitä tosiakaan väitteitä tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan
 • korjaa virheelliseksi osoittautuneen väitteen

Luotettavuus

Luottamus on toimivien sidosryhmäsuhteiden perusta.

Viestinnän ammattilainen:

 • toimii aina työnantajansa tai toimeksiantajansa edun mukaisesti
 • tuo oma-aloitteisesti esiin mahdolliset eturistiriidat
 • tunnistaa ja tuo esiin viestinnälliset haasteet ja riskit
 • edistää kaikissa tilanteissa työnantajansa tai toimeksiantajansa luotettavuutta
 • käyttää työnantajaansa tai toimeksiantajaansa koskevaa luottamuksellista tietoa ainoastaan näiden kanssa sovitulla tavalla

Arvostus

Ammattimaisuuteen kuuluu oman osaamisen kehittäminen ja kyky osoittaa arvostusta sekä oman että muiden alojen ammattilaisia kohtaan.

Viestinnän ammattilainen:

 • edistää omaa osaamistaan
 • kehittää organisaationsa viestintäosaamista ja -kulttuuria
 • suhtautuu arvostavasti kollegoihinsa ja muiden ammattialojen edustajiin
 • huomioi sidosryhmien ja yleisöjen monimuotoisuuden
 • osallistuu julkiseen keskusteluun vastuullisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla

Ohjeet on päivitetty vuonna 2015. Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN tekee ohjeiden päivitystyötä ja työ on alkanut vuonna 2022.