Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Millaista on viestinnän ammattilaisen työ?

Tutustu alta viestijän titteleihin, työnkuvaan ja palkkaukseen. Sivun tiedot perustuvat Viestinnän ala 2023-tutkimuksen tietoihin.

Työn arvostus

Viestijät arvostavat alaansa

Viestijät ovat ylpeitä työstään: 79 prosenttia vastaajista on erittäin tai melko ylpeitä ammatistaan. He myös arvostavat viestinnän alaa merkittävästi, sillä jopa 97 prosenttia tutkimukseen vastanneista viestinnän ammattilaisista arvostaa alaa melko tai erittäin paljon.

Sen sijaan yhteiskunnallinen arvostus koetaan viestijöiden keskuudessa matalammaksi. 55 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että viestintäalaa arvostetaan yhteiskunnassa melko tai erittäin paljon. Jopa 42 % kokee, että alaa arvostetaan vain vähän.

Noin yksi kolmasosa (34 %) vastaajista on sitä mieltä, että omassa organisaatiossa viestintää arvostetaan kokonaisvaltaisesti. Moni vastaaja kokee, että viestintää arvostetaan teoriassa, mutta sen merkitystä ei esimerkiksi täysin ymmärretä tai että arvostus ei näy tarjotussa palkassa tai resursseissa.

Työtehtävät

Viestijän tyypillisimmät työtehtävät

Viestinnän ala -tutkimuksessa kartoitettiin viestijöiden tärkeimpiä työtehtäviä, ja vastaajat valitsivat viisi itselleen tärkeintä tehtävää.

Tärkeimmäksi työtehtäväksi vastaajien kesken nousee sisällöntuotanto (61 %). Sisällöntuotantoa seuraavat media- ja sidosryhmäviestintä sekä maineenhallinta (41 %), sosiaalinen media (40 %), digi- ja verkkoviestintä (36 %) sekä työyhteisöviestintä ja organisaatiokulttuuri (30 %).

Viestijät kokevat vahvuuksikseen pitkälti samat tehtävät, korkeinta sijaa pitää sisällöntuotanto.

Tittelit

Yleisimmät tehtävänimikkeet ja asiantuntijataso

Tutkimuksen mukaan yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat viestinnän asiantuntija tai suunnittelija ja tiedottaja (43 %). Viestintä- ja/tai markkinointipäällikön tehtävänimikkeellä työskentelee 26 prosenttia vastaajista. Viestintä- ja/tai markkinointijohtajia on 9 prosenttia vastaajista.

Muihin tehtävänimikkeisiin valikoitui tyypillisesti vain muutamia prosentteja vastaajista. Muita tehtävänimikkeitä olivat esimerkiksi viestintäkoordinaattori, viestintäkonsultti, viestintäassistentti, projektityöntekijä ja sisällöntuottaja.

Palkkaus

Viestijän mediaanipalkka

Viestijöiden mediaanipalkka vuoden 2023 elokuussa on ollut 4300 €. Vuonna 2021 mediaanipalkka oli 4098 € ja vuonna 2019 3855 €. Seitsemän kymmenestä on saanut palkankorotuksen viimeisten kahden vuoden aikana.

Opiskelutausta

Viestintään tullaan monia eri polkuja

Noin kaksi kolmasosaa vastaajista (66 %) on suorittanut maisterin tutkinnon ja 14 prosenttia AMK-tutkinnon. Noin joka kolmas viestijä on opiskellut pääaineenaan viestintää. Muuta ainetta opiskelleiden viestinnän ammattilaisten joukossa viestintä on suosituin sivuaine. Toiseksi yleisimmät pääaineet ovat kielet sekä journalistiikka ja media-ala.

Osaamisen kehittäminen

Tulevaisuuden taidot

Viestinnän ala -tutkimuksessa kartoitetaan viestijöiden osaamistarpeita. Vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi mieluisinta aluetta. Viestijät toivovat lisäosaamista erityisesti strategiatyössä ja kokonaisuuksien johtamisessa (35 %) sekä tekoälyn hyödyntämisessä (34 %).

Lisäksi kärkeen nousivat analytiikka, mittaaminen ja tutkimus 29 prosentilla ja vastuullisuusasiat 28 prosentilla. Näitä seurasivat viestinnän johtaminen, muutos- ja strategiaviestintä sekä valmentaminen, kouluttaminen ja coaching.

Voit tutustua ProComin koulutuksiin täällä.

Työpaikat

Yritykset ja valtio ovat halutuimmat työnantajat

Yritykset, järjestöt ja valtio ovat suurimmat viestintäalan työnantajat. Yrityksissä työskentelee 18 prosenttia vastaajista, järjestöissä 16 prosenttia ja valtiolla 15 prosenttia. Pörssiyhtiöissä työskentelee 11 prosenttia ja kunnissa 8 prosenttia vastaajista. Yritykset ja valtio ovat havitelluimmat työnantajat viestinnän ammattilaisten keskuudessa.

Noin joka kolmas (65 %) työskentelee pääkaupunkiseudulla. Tampereelle sijoittuu 7 prosenttia vastaajista ja Turkuun 4 prosenttia. Muut yli 50 000 hengen kaupungit ja kunnat vetävät 17 % ja tätä pienemmät kaupungit ja kunnat 7 %.

Sivun lähteet

Mikä Viestinnän ala -tutkimus on?

Viestinnän ala -tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa viestinnän ammattilaisten työnkuvan ja ammattiosaamisen kehitystä. Uusin tutkimus on vuodelta 2023, ja edellinen vastaava tutkimus on vuodelta 2021. Tutkimuksen on toteuttanut IRO Research ProCom ry:n, Viesti ry:n ja Julkisen alan tiedottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksesta löydät kattavasti tietoa viestinnän työstä.

Perehdy lisää

Opas viestintään työnä: Viestinnän ammattilaisuus 2020

Merkityksenantajat – Viestinnän ammattilaisuus 2020 -oppaasta löytyy käytännönläheistä tietoa, josta on hyötyä viestintätyötä tekeville, viestinnän opetustyötä tekeville sekä ihmisille, jotka palkkaavat viestintäväkeä. Yksiin kansiin on koottu olennaista, pääosin ammattilaiskentältä kyselytutkimusten avulla kerättyä tietoa ammatin murroksesta ja siitä, mitä on viestintäammattilaisuus vuonna 2020. Voit ladata oppaan verkkosivuiltamme PDF-muodossa tai tilata fyysisenä teoksena. Painettu teos on jäsenellemme maksuton.