Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Millaista on viestinnän ammattilaisen työ?

Tutustu alta viestijän titteleihin, työnkuvaan ja palkkaukseen. Sivun tiedot perustuvat Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen tietoihin.

Työn arvostus

Viestinnän arvostaminen on kasvanut

Viestijät ovat varsin ylpeitä työstään ja he arvostavat itse viestinnän alaa todella paljon: 81 prosenttia tutkimukseen vastanneista viestijöistä kokee olevansa melko tai erittäin ylpeitä omasta työstään. 98 prosenttia viestijöistä arvostaa viestintäalaa erittäin tai melko paljon.

Samalla viestijät kokevat, että viestinnän alan arvostus yhteiskunnassa on vähemmän arvostettua kuin mitä he itse arvostavat: 62 prosenttia kokee, että viestintää arvostetaan erittäin tai melko paljon yhteiskunnassa.

Arvostus on kuitenkin kasvanut viime vuosina, erityisesti koronapandemian johdosta: 72 prosenttia kokee arvostuksen kasvaneen. Omassa organisaatiossa koetaan viestintää arvostettavan melko paljon, ainakin teoriassa. Käytännössä ei aina tiedetä mitä viestintä itse asiassa tekee ja arvostus ei ihan aina näy resursseissa tai rahassa, vastauksista käy ilmi.

Työtehtävät

Viestijän tyypillisimmät työtehtävät

Viestinnän ala -tutkimuksessa kartoitettiin viestijöiden tärkeimpiä työtehtäviä, ja vastaajat valitsivat kolme itselleen tärkeintä tehtävää.

Työtehtävistä tärkeimmät olivat sisällöntuotantoon liittyviä (52 prosentta). Seuraavina tehtävinä olivat strateginen osaaminen ja kokonaisuuksien johtaminen (25 prosenttia), media- ja sidosryhmäsuhteet ja maineenhallinta (23 prosenttia), työyhteisöviestintä ja organisaatiokulttuuri (22 prosenttia), sosiaalisen median tuntemus ja osaaminen (21 prosenttia) sekä digi- ja verkko-osaaminen (19 prosenttia). Vahvuuksina koettiin niin ikään samat asiat, sisällöntuotanto kärkenä.

Tittelit

Yleisimmät tehtävänimikkeet ja asiantuntijataso

Yleisimpiä tehtävänimikkeitä Viestinnän ala 2021 -vastaajien kesken ovat viestinnän asiantuntija tai suunnittelija tai tiedottaja (41 prosenttia) sekä viestintä- ja/tai markkinointipäällikkö (25 prosenttia). 8 prosenttia vastaajista työskenteli viestintä- ja/tai markkinointijohtajan tittelillä.

Muihin tehtävänimikkeisiin valikoitui tyypillisesti vain muutamia prosentteja vastaajista. Muita tehtävinimikkeitä olivat esimerkiksi viestintäkoordinaattori, viestintäkonsultti, viestintäassistentti ja sisällöntuottaja.

Palkkaus

Viestijän mediaanipalkka

Viestijöiden mediaanipalkka vuoden 2021 elokuussa on ollut 4 098 €. Vuonna 2019 mediaanipalkka oli 3 855 €. Kaksi kolmesta vastaajasta on saanut palkankorotuksen viimeisten kahden vuoden aikana, ja joka viides, kun sitä on itse pyytänyt.

Opiskelutausta

Viestijän opiskelutausta

Valtaosa tutkimuksen vastaajista (72 prosenttia) on suorittanut maisterin tutkinnon ja joka kahdeksas (11 prosenttia) AMK-tutkinnon. Koulutussuunta oli joka toisella humanistinen, vajaalla kolmanneksella yhteiskunta- tai valtiotieteellinen ja vajaa viidennes oli suorittanut kaupallisen tutkinnon.

Vastaajien opintojen pääaineena oli useimmin viestintä (34 prosenttia). Toiseksi yleisin pääaine olivat kielet (16 prosenttia) ja kolmanneksi journalismi ja media-ala (11 prosenttia).

Lue lisää viestinnän opiskelupaikoista sivuiltamme täällä.

Osaamisen kehittäminen

Tulevaisuuden taidot

Viestinnän ala -tutkimuksessa kartoitettiin sitä, millaista osaamista viestijät haluaisivat lisää, ja vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi mieluisinta aluetta.

Lisää osaamista kaivattiin erityisesti strategiseen osaamiseen ja kokonaisuuksien johtamiseen (20 prosenttia vastaajista), analytiikkaan, mittaamiseen ja tutkimustaitoihin (20 prosenttia) sekä visuaaliseen osaamiseen sekä audio- ja video-osaamiseen (16 prosenttia). 12 prosenttia vastaajista halusi lisää osaamista valmentamiseen, kouluttamiseen ja coaching-taitoihin sekä muutos- ja strategiaviestintään.

Muita vastauksia olivat esimerkiksi ihmisten johtaminen (11 prosenttia), vastuullisuus (11 prosenttia) ja liiketoiminnan johtaminen (10 prosenttia).

Voit tutustua ProComin koulutuksiin täällä.

Työpaikat

Yritykset ja valtio isoimmat työnantajat

Vastaajista neljännes eli 25 prosenttia työskentelee yrityksissä ja 22 prosenttia valtiolla. Järjestöissä työskentelee 15 prosenttia, kunnalla 14 prosenttia ja 10 % pörssiyhtiöissä.

Yrityksissä ja valtiossa nykyistä useampi haluaisi työskennellä myös jatkossa: 29 prosenttia haluaisi työskennellä jatkossa yrityksissä ja 26 prosenttia valtiolla. Samoin yrittäjyys kiinnostaa nykytasoa enemmän: vastaajista 2 prosenttia kertoo työskentelevänsä yrittäjinä, mutta 4 prosenttia haluaisi toimia yrittäjänä jatkossa.

Kolme neljästä vastaajasta työskentelee pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella. Muissa isommissa kaupungeissa työskentelee yhteensä vajaa neljännes.

Sivun lähteet

Mikä Viestinnän ala -tutkimus on?

Viestinnän ala -tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa viestinnän ammattilaisten työnkuvan ja ammattiosaamisen kehitystä. Uusin tutkimus on vuodelta 2021, ja edellinen vastaava tutkimus on vuodelta 2019. Tutkimuksen on toteuttanut IRO Research ProCom ry:n, Viesti ry:n ja Julkisen alan tiedottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksesta löydät kattavasti tietoa viestinnän työstä.

Perehdy lisää

Opas viestintään työnä: Viestinnän ammattilaisuus 2020

Merkityksenantajat – Viestinnän ammattilaisuus 2020 -oppaasta löytyy käytännönläheistä tietoa, josta on hyötyä viestintätyötä tekeville, viestinnän opetustyötä tekeville sekä ihmisille, jotka palkkaavat viestintäväkeä. Yksiin kansiin on koottu olennaista, pääosin ammattilaiskentältä kyselytutkimusten avulla kerättyä tietoa ammatin murroksesta ja siitä, mitä on viestintäammattilaisuus vuonna 2020. Voit ladata oppaan verkkosivuiltamme PDF-muodossa tai tilata fyysisenä teoksena. Painettu teos on jäsenellemme maksuton.