Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Uudet koulutuskokonaisuudet syventävät viestijän digi- ja johtamisviestinnän osaamista!

Viestinnän ala 2021 -tutkimus osoittaa, että viestijän työ on pirstaleista ja alati kehittyvää. Viestijä saa uransa aikana kerryttää paljon uutta osaamista. Uudet, vuonna 2022 alkavat koulutukset perehdyttävät viestinnän ammattilaiset laaja-alaisesti keskeisimpiin tulevaisuuden taitoihin. Viestijällä on mahdollisuus syventyä johtamisen, digiviestinnän, vastuullisuuden ja kriisiviestinnän teemoihin.

Käynnistämme helmikuussa 2022 kaksi uutta aluetta: digitaalisen viestinnän ja johtamisviestinnän koulutuskokonaisuudet. Tuloksellinen digiviestintä vaatii viestijältä kattavaa ja ajantasaista alusta- ja kanavaosaamista, suunnitelmallisia sisältöjä sekä vahvaa osaamista mittaamiseen ja tiedon analysointiin. Strateginen johtaminen, viestinnän suunnittelu ja johtaminen, vastuullisuus, maineenhallinta, muutosviestintä sekä datalla johtaminen ovat puolestaan tärkeitä teemoja johtamisviestinnän alueella.

Koulutuksien teemat ovat valikoituneet palautteen sekä viestintäalan tutkimustulosten perusteella (Viestinnän ammattilainen 2019 ja 2021; EACD:n monitorit 2019 ja 2021).

Oman ja tiimin osaamisen kehittäminen on nyt ja tulevaisuudessa hyvin keskeistä, kertoo ProComin koulutusjohtaja Miia Rosenqvist.

– Organisaation menestys ja sidosryhmien luottamus syntyy osaavan henkilöstön käsissä, ja tiedämme, että viestinnän merkitys maine- ja brändityössä on kiistaton. Kokonaisvaltainen viestintä vaatii rautaista osaamista eri osa-alueilta, siksi tarjolla on kattavasti koulutusmahdollisuuksia jokaiselle viestijälle roolista ja osaamistasosta riippumatta. Viestijän osaamistarpeita pohdin hiljattain myös Viestinnän ala 2021 -tutkimusdatan pohjalta blogissani Monipuolinen osaaminen on kilpailuvaltti.

Kokonaisuuksissa kouluttamassa ja oppimisen tukena on laaja joukko alan ammattilaisia: mukana ovat muun muassa professori ja valtiotieteiden tohtori Elisa Juholin, Framillan Senior Advisor Taneli Hassinen, Brunnenin johtava viestintäkonsultti Terttu Sopanen, Somepointin työyhteisöviestinnän konsultti ja perustaja Heidi Selkäinaho, LM Somecon monimediaosaaja Sade Yrjölä, Valorian toimitusjohtaja Kati Keronen sekä strategi Ella Koota, Nobinan HR- ja viestintäjohtaja Jenni Vuorio, Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki sekä monia muita.

UUTUUTENA KAHDENTOISTA KUUKAUDEN OPINTO-OIKEUS, JOLLA OPISKELIJA SAA KÄYTTÖÖNSÄ KAIKKI VALITSEMANSA TEEMAN KOULUTUSPÄIVÄT

Ilmoittautumalla koulutuskokonaisuuteen opiskelija saa käyttöönsä kahdentoista kuukauden opinto-oikeuden, ja voi osallistua halutessaan kaikkiin valitsemansa teeman koulutuspäiviin.

Opiskelijan on mahdollista saada todistus suorittamastaan teemasta, kun hän osallistuu vähintään kuuteen koulutuspäivään ja kirjoittaa koulutussisältöihin soveltuvan oppimispäiväkirjan.

Kahdentoista kuukauden opinto-oikeuden voi hyödyntää yksittäinen opiskelija tai organisaatio, joka ostaa opinto-oikeuden tiimilleen. Koulutuksien ja oppimisen tukena on myös työskentelyalusta, joka tarjoaa vertaistukea ja verkostoitumista opiskelukollegoiden kanssa, tietopankki teeman sisältöihin sekä pääsy koulutusten materiaaleihin koko opinto-oikeuden ajan.

Kokonaisuuksien koulutuspäiviin voi osallistua myös tuttuun tapaan edelleen myös yksittäisinä koulutuspäivinä, ja ne löytyvät ProComin tapahtumakalenterista. Yksittäinen koulutuspäivä toimii jatkossakin hyvin täsmälliseen tarpeeseen mutta syväosaaminen syntyy pitkäjänteisen tekemisen kautta, koulutusjohtaja Rosenqvist kertoo.

– Kun viestijä valitsee 12 kuukauden opinto-oikeuden, saa hän kauttamme koulutuspäivien lisäksi verkoston alan kollegoista, joiden kanssa sparrailla. Vuosi on riittävä aika perehtyä ja pohtia opittuja sisältöjä, soveltaa niitä omaan työhön ja reflektoida opittua sidosryhmien kesken. Tietopankin vapaa käyttö oppimisalustalla tukee varmasti myös oppimista, Rosenqvist sanoo.

– Ja palkitseva hetki on tietysti se, kun opintovuoden päätyttyä kokonaisuudesta saa todistuksen, jonka voi näppärästi lisätä esimerkiksi omaan LinkedIn-profiiliin.

VUONNA 2022 TAVOITTEELLISIA KOULUTUKSIA MYÖS VASTUULLISUUDESTA JA KRIISIVIESTINNÄSTÄ

Ensi vuonna ProCom tarjoaa tavoitteellisia ja syväluotaavia koulutusohjelmia vastuullisuudesta ja kriisiviestinnästä.

Suosittu vastuullisuuden koulutusohjelma käynnistyy jälleen helmikuussa 2022. Ensimmäinen vastuullisuuden koulutusohjelma viestinnän ammattilaisille käynnistyi syyskaudella 2021, ja koulutuspaikat myytiin loppuun.

Helsingin kaupungin vuorovaikutusasiantuntija Silja Lindblad on mukana syksyllä käynnistyneessä vastuullisuuden koulutusohjelmassa. Lindblad kertoo odottaneensa mahdollisuutta osallistua vastaavaan koulutukseen jo pidempään.

– Vastuullisuusteemat kiinnostavat minua ja kaipasin lisää substanssiosaamista sekä uusia näkökulmia kiinnostukseni ympärille. Ymmärrykseni ja osaamiseni vastuullisuudesta ja siitä viestimisestä on syventynyt ja entisestään vahvistanut käsitystäni siitä, että haluan hyödyntää näitä oppeja vastuullisuusviestinnän tehtävissä jatkossakin. Olen todella innoissani koulutuksen opeista tähän saakka: teoriaa, konkreettisia työkaluja ja monipuolisia oivalluksia, joita voin soveltaa omaan arkityöhön. Mielenkiintoiset keskustelut vierailevien luennoitsijoiden sekä toisten osallistujien kanssa ovat olleet erityisen antoisia!

Koulutusohjelma on suunnattu johtaville viestijöille, viestinnän ammattilaisille, nykyisille ja tuleville tiiminvetäjille sekä johtoryhmän jäsenille, jotka tarvitsevat työssään menestyäkseen kattavaa lisäosaamista ja -tietoutta vastuullisuudesta. Ohjelman pääkouluttajana toimii Third Rockin Sari Kuvaja.

Koulutusohjelma kriisiviestinnän teemalla käynnistyy niin ikään syksyllä 2022 ja ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2022.

Lisätiedot: Miia Rosenqvist, johtaja, ProCom, puh. 050 534 4843 miia.rosenqvist@procom.fi

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 2 700 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – asiantuntijoita, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä, konsultteja ja opiskelijoita.

www.procom.fi
Viestinnän blogi: www.viestijat.fi
Viestinnän podcast: ProCast