Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

ProComin ilme uudistui

ProComin visuaalinen ilme on uudistunut. Tuttujen brändielementtien rinnalle ilmeeseen on tuotu runsaasti lisää värejä kuvastamaan ProComin laajaa palvelutarjontaa sekä yhä monipuolistuvaa ja kehittyvää viestintäalaa. Ilmeuudistuksen lähtökohtana on ollut ProComin sisältöjen ja palvelujen selkeyttäminen ja helpommin lähestyttävyys.

ProComin visuaalinen ilme on uudistunut. Tuttujen brändielementtien rinnalle ilmeeseen on tuotu runsaasti lisää värejä kuvastamaan ProComin laajaa palvelutarjontaa sekä yhä monipuolistuvaa ja kehittyvää viestintäalaa. Ilmeuudistuksen lähtökohtana on ollut ProComin sisältöjen ja palvelujen selkeyttäminen ja helpommin lähestyttävyys.

ProComin brändin kehitystyö alkoi vuonna 2022 procom.fi-verkkosivuston uudistuksen yhteydessä ja sen jälkeen ilmeuudistusta on jatkettu vaiheittain tuote ja palvelu kerrallaan. Vuoden 2023 aikana uuden ilmeen mukaiseksi päivitettiin muun muassa ProComma Academic -tutkimuskirjan visuaalinen ilme ja Viestijät.fi-blogialusta. Keväällä 2024 uudistettu ilme näkyy myös sosiaalisen median kanavilla ja sisällöissä, uutiskirjeissä ja esitysmateriaaleissa.

Taustalla vahva luottamus jäsenistöltä

ProCom tutkii ja mittaa omaa mainettaan ja brändiään säännöllisesti muun muassa T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksen avulla. Vuoden 2023 tutkimuksen mukaan ProComin maine jäsenistön keskuudessa nousi hyvältä tasolta erinomaiseksi. ProComin katsotaan toimivan avoimesti ja läpinäkyvästi. Jäsenistön lisäksi vuoden 2023 tutkimuksessa näkemystä kysyttiin ensimmäistä kertaa myös viestinnän ammattilaisilta, jotka eivät ole ProComin jäseniä. Muiden kuin jäsenten keskuudessa tutkimustulos ylsi kokonaistasolla hyvään arvosanaan.

Vaiheittain toteutetussa brändiuudistuksessa on hyödynnetty vahvasti mainetutkimusten tuloksia ja avoimia kommentteja. ProCom on tunnettu laadukkaasta, luotettavasta ja asiantuntevasta toiminnastaan ja palveluistaan. Toisaalta ProCom on koettu hieman etäiseksi, ja muiden kuin jäsenten keskuudessa ProCom ei ole laajasti tunnettu.

”Visuaalisella viestinnällä on vahva merkitys mielikuviin. Uudistus selkeyttää viestintäämme ja tuo toivottavasti meidät entistä lähemmäs viestijöiden arkea. Meidät tunnetaan hyvin jäsenistön keskuudessa, mutta viestintäkentän kasvaessa ja ammatin monipuolistuessa haluamme tavoittaa myös muita viestijöitä, joiden apuna voimme olla viestinnän parissa ja jotka voivat löytää oman yhteisönsä ProComista”, kommentoi ProComin koulutus- ja kehitysjohtaja Miia Rosenqvist.

Laaja viestintäpaletti yhtenäiseksi brändikokonaisuudeksi

Vaiheittaista brändiuudistusta on tehty yhteistyössä Dog Designin Petri Salmelan kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin vahvasti palvelumuotoilua. Suunnittelun aluksi brändityöpajassa tavoitepersoonaksi määritettiin rohkeampi, näkyvämpi ja helpommin lähestyttävä ProCom.

”ProComin ilmeeseen tuotiin uudistuksen myötä runsaasti värillisyyttä ja lämpöä. Ilmeessä on edelleen paljon vanhaa ja tuttua. Ilmeessä vahvasti näkyvät kirjainelementit ovat lähtöisin ProComin logosta, mutta nyt ne on tuotu ilmeeseen värillisenä. Erillisistä tuotelogoista on luovuttu ja sitä kautta pyritty yhdenmukaisuuteen”, kuvailee Salmela uudistusta.

Petri Salmelan mukaan suunnittelijalle ProComin ilmeen uudistaminen oli mieluisa haaste: ”Brändiuudistuksessa oli tärkeää huomioida se, että kunnioitetaan sekä ProComin pitkää perinnettä ja palvellaan nykyistä jäsen- ja asiakaskuntaa löytämään tiedon pariin.”

Uudistuksen lähtökohtana oli tarve selkeyttää ja yhdenmukaistaa ProComin viestintää, tuoda selkeämmin esiin ProComin laaja sisältö- ja palvelutarjonta viestintäalalla toimiville sekä vahvistaa yhtä yhtenäistä ProComin brändiä.

”ProComin viestintäpaletti on todella laaja sisältäen jäsenviestintää, yhteiskunnallista viestintää ja puhtaasti tuote- ja palvelumarkkinointia. Haasteena suunnittelussa oli nimenomaan se, että miten saatiin tämä laaja viestintäpaletti yhden kokonaisuuden alle. Tämä vaati tiivistä yhteistyötä ProComin toimiston kanssa, ja ratkaisut löydettiin yhdessä keskustellen ja kokeillen. Nyt on ilo huomata, että ratkaisut toimivat käytännössä ja että ilme on otettu hyvin haltuun”, Salmela toteaa.

Asiasanat